Allt om Norrtälje Hamn

Norrtälje Hamn är Norrtälje stads nya stadsdel. Här byggs det nästan 2000 bostäder, restauranger, butiker, småbåtshamn och en strandpromenad. Området ligger precis invid utloppet från Norrtäljeån till Norrtäljeviken.

Visionen om Norrtälje Hamn som en förlängning av Norrtälje stad

Norrtälje kommuns vision för Norrtälje Hamn är ”En levande stadsdel för barn, båtar och bad”.
På sant Rospiggsmanér har många ondgjort sig över visionen eftersom ”det bara byggs för pensionärer” och ”Vem vill egentligen bada i Norrtäljeån?”. Men i praktiken läggs det mycket resurser för att barn ska kunna bo och besöka Norrtälje hamn. Höga krav på trygghet, miljökvaliteter, grönområden, lekplatser, skolor, förskolor och begränsad biltrafik är exempel på det här arbetet.

Bostäder

Redan idag står flera bostäder klara. Vissa inflyttade och vissa på väg att flyttas in i. Men mycket arbete återstår för Arwidsro, Credentia, Index, JM, Slättö, Wästbygg och Riksbyggen som är de byggherrar som såhär långt äger mark i området. När området står klart kommer det finnas varierade upplåtelseformer och bostadsformer. Exakt vilka är för tidigt att säga, men redan nu vet vi att det finns både bostadsrätter och hyresrätter. Arwidsro kommer uppföra någon form av äldreboende.

Småbåtshamnen och kajen

I Norrtälje hamn ligger ett av Norrtäljes främsta kännetecken – den gamla Waxholmsbåten s/s Norrtelje. Båten har fungerat som restaurang sedan 1968 och är förmodligen det vanligaste motivet från Norrtälje. s/s Norrtelje markerar entrén till Norrtälje Hamns spännande kajområde som är ett gång- och cykelstråk med konstgjorda klippor och träbrygga. Dessutom är alla planteringar i enlighet med Roslagens skärgårds fauna.

Bild från Norrtälje kommun

En liten bit ut byggs just nu också en bro över till den anrika Societesparken. Bron är tänkt att underlätta flödet mellan hamnen och parken samt omgivande bostadsområden. Bron kommer vara öppningsbar och har en spännande arkitektur.

Bad

Avsikten med ordet ”bad” i visionen är att man projekterar för att bygga ett stadsbad öster om den gamla piren som ligger längst ut i Norrtälje Hamn. Norrtälje kommun lägger ner ett stort arbete i att studera vattenkvalitet och strömningar för att kunna göra verklighet av visionen. Dessvärre lär vi får vänta ett par år till. Den här delen hör till den andra utbyggnadsetappen som beräknas vara färdig kring 2025.

Parker och konst

På ett sätt kan man säga att hela kajområdet är en park, men under arbetets gång kommer det bli inte mindre än fem nya parker för Norrtäljes invånare och besökare. Två av dem är lite mindre så kallade fickparker.

Det som förmodligen hör till det mest iögonfallande vad det gäller konsten i Norrtälje Hamn är den så kallade ”Bajskorven”. Egentligen heter den Solsnäckan och är placerad på Sjötullstorget, där Norrtälje Hamn möter Norrtäljes gamla stad. Solsnäckan är en sju meter hög förstorad snäcka, den vanligt förekommande tusensnäckan i Östersjön.

Bild från Norrtälje kommun