Fördelar med Norrtäljes skolor och förskolor

Norrtäljes skolor har enligt SKL klättrat från plats 131, till nummer 70. Vilket gör att kommunen känner sig pushade för att nå ännu större framgångar. Vi har frågat Olle Jansson (S), Ordförande i Barn och skolnämnden om fördelarna med Norrtäljes skolor.

Olle Jansson har jobbat med skolfrågor under 16 års tid. Han berättar att kommunen har jobbat flitigt för att få skolan och förskolan högt prioriterad och målet är att ständigt utvecklas. Olle är stolt över de nådda framgångarna, samtidigt berättar han att dem satsar på plats 40 i SKL:s nästa undersökning.

Vad är det bästa med Norrtäljes förskolor och skolor?

– Vi har en bra struktur på uppbyggnaden av skolenheter, vi har inte några jättestora skolor. Vi tycker det är viktigt att hålla kvar närheten men att det succesivt ska finnas nya utmaningar och sociala kontaktnätverk, säger Olle Jansson.

Hur lätt är det att få tag i en förskoleplats i Norrtälje?

– Kommunen växer rejält och det är framförallt tryck i Norrtälje stads förskolor. Vi klarar platsgarantierna gällande förskolan och det är en viktig fördel för Norrtälje som plats att bo på. För att föräldrarna ska ha valmöjligheter gällande förskolevalen har vi en bra mix med 50% privatägda förskolor och 50% kommunala förskolor .

Om vi flyttar eller mitt barn vantrivs, går det enkelt att byta skola?

– Det är relativt lätt att byta skola. De som är superpopulära kan ta lite längre tid. Letar man skola strax utanför Norrtälje stad finns det stora möjligheter att snabbt få det man önskar.

Får barn och föräldrar vara med och påverka skolans innehåll på något sätt?

– Tidigare fanns enhetsråd och liknande. Nu är det upp till varje skola och förskola hur man jobbar. De flesta jobbar traditionellt med elevråd, matråd, föräldramöten och regelbundna utvecklingssamtal.

Kan den som bor utanför kommunen plugga på gymnasiet i Norrtälje?

– Absolut! Det finns ett samverkansavtal mellan Stockholm och Uppsala län, så alla kan söka det gymnasiet man vill.

Har ni stött på några svårigheter med Norrtälje kommuns skolor?

– En stor utmaning är att det förhållandevis är få som bejakar utbildning i kommunen. Vi prioriterar skolan och vill visa att det är viktigt med utbildning. Nu tycker jag att vi lyckats gjort en resa där vi skapat högre förväntningar.

I dagens samhälle är det stor lärarbrist, hur många behöriga lärare är det i Norrtälje?

– Det är bara 8% obehöriga lärare i Norrtälje kommun., dvs. omkring 30 stycken av alla lärare i kommunen.

Det är viktigt att barnen utvecklas men även lärarna. Hur ser ni till att lärarna ständigt utvecklas?

– En av framgångarna som gjort att vi klättrat i SKL:s ranking från 131 till 70:onde plats, är troligen på grund av att vi jobbat med frukostseminarier för lärare och förskolelärare. Där har de fått ta del av den senaste skol- och pedagogiska forskningen.

Finns det något man gör direkt i klassrummet för att lärarna ska få stöd och utvecklas som pedagoger?

– Det har plockats ut vissa skolutvecklare som fått en särskild roll att hjälpa andra pedagoger och utveckla sitt pedagogiska ledarskap i skolan. Man hjälper alltså varandra och har utvecklingssamtal efteråt – ett väl utarbetat arbete.

Olle Jansson hoppas att allt fler väljer att plugga vidare till lärare. Det är tydligt att Olle är fokuserad på att fortsätta utveckla Norrtäljes skolor och förskolor – det verkar helt klart vara rätt man på rätt plats.

Text: Julia Pettersson