Förskolor i Norrtälje

Hitta rätt förskola för ditt barn

För dig som har familj och ska välja bostadsort eller -område är givetvis närliggande förskolor och skolor en viktig fråga. I Norrtälje finns ett stort utbud av daglig verksamhet för barnen. Här kan du välja mellan kommunala och fristående förskolor för att hitta den optimala omgivningen för just dina barn och deras behov.

Förskolor för alla behov

Bara inne i Norrtälje stad finns 28 enheter att välja mellan. På kommunens hemsida kan du välja dina preferenser och jämföra de olika enheterna. Här finns en stor variation av pedagogiska inriktningar och behovsanpassad verksamhet. De flesta förskolor har ett stort fokus på natur och utomhusaktivitet. I kommunen finns även två enheter med natt- och helgomsorg.

Du kan ansöka om plats för ditt barn så fort barnet fått ett personnummer. Ditt barn har rätt till en plats då hen fyllt ett år. Kommunen strävar efter en likvärdig förskola för att ge alla barn en god grund och start i livet. På så sätt kan baren påverka sin egen framtid och sina möjligheter till fortsatt utveckling. Verksamheten i förskolorna styrs av läroplanen, då förskolan numera är en del av skolväsendet.

God mat, glada barn

Alla förskolor i kommunen har sin egen matsedel och kommunen försöker i största möjliga utsträckning erbjuda klimatanpassad mat med hållbara alternativ och välja råvaror utifrån etiska och miljömässiga utgångspunkter. Kommunen arbetar även för att öka andelen ekologiska och närodlade råvaror, samt minska köttmängden.

Om du vill läsa mer om Norrtäljes förskolor kan du läsa mer på kommunens webbplats.

Här hittar du vår artikel om fördelarna med förskolorna i Norrtälje.

Text: Anna Nöjd